Data: 
Sierpień 2017

W sierpniu zajęcia wg planu zajęć

w czasie długiego weekendu 12-15 Sierpnia zmniejszona liczba zajęć